Etusivu

Työnantaja, työterveydenhuollon palvelut käytössänne!

Tarjoamme monipuolisia työterveyspalveluja yrityksellenne!  Asiantuntijamme palvelevat yritystäsi ja henkilöstöäsi kolmessa eri toimipisteessä Pohjois-Savossa. Työterveyshuolto auttaa huolehtimaan yrityksesi henkilöstön terveydestä ja työkyvystä ja tukee näin yrityksesi menestymistä.

Työterveys Syke on Oivallan johtava työterveyspalveluiden tuottaja. Syke tarjoaa laadukkaita palveluita yrityksille ja haluaa olla eturivin suunnannäyttäjä pohjoissavolaisen työelämän kehittämisessä.

Sykkeen työterveyspalvelut perustuvat Työterveyshuoltolakiin ja hyvään työterveyskäytäntöön.

Ota yhteyttä meihin ja varmista laadukas työterveydenhuolto yrityksessäsi. Toimita meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Työnantajalle

Työnantaja on Työterveyshuoltolain mukaan velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen työterveyshuollon.

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä,
 • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta,
 • työyhteisön toimintaa sekä
 • työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.

Työnantaja voi lisäksi halutessaan järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon yhteydessä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita sekä muita sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluita.

Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa laadittu kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työterveyshuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Palvelut

Työnantaja voi valita palvelutason seuraavista vaihtoehdoista:

Lakisääteinen työterveyshuolto, johon kuuluvat seuraavat Työterveyshuoltolain 3 luvun 12§:n mukaiset velvoitteet:

 • Toimintasuunnitelman laatiminen
 • Työpaikkaselvitykset
 • Työhöntulotarkastukset
 • Terveystarkastukset joka kolmas vuosi

Laaja työterveyshuolto, joka kattaa lisäksi henkilöstön sairaanhoidon palveluita seuraavasti:

 • työterveyslääkärin- ja hoitajan vastaanottokäynnit
 • erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä
 • tarpeelliset laboratorio-, röntgen-, ja ultraäänitutkimukset

Ota yhteyttä

Työterveys Syke Ty

Kaikukatu 1
70100 OIVALLA

Y-tunnus: 98143869

sykeoivalla@gmail.com

Sopimus