Oivallan kaupunki

Yritysten näkökulmasta vetovoimaisuutta rakennetaan kasvuun tähtäävillä kaavaratkaisuilla ja sen myötä monipuolisella tontti- ja toimitilatarjonnalla. Kehittämisorganisaatiot tarjoavat neuvontaa, hautomopalveluita, rahoitusmahdollisuuksia, koulutusta ja verkostoitumista niitä tarvitseville yrityksille. Sijainti keskeisten maanteiden, lento- ja raideliikenteen sekä vesistöjen äärellä mahdollistaa erilaiset logistiset ratkaisut. Alueen tiivis ja laaja-alainen koulutusverkosto kouluttaa osaajia lähes joka tarpeeseen ja tarjoaa myös mahdollisuudet yritysten laaja-alaiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi sijainti Euroopan Unionin reuna-alueella mahdollistaa mm. korkeat investointituet.

Oivallan elinkeinorakenne on monipuolinen: alueella sijaitsee metalli- ja elintarviketeollisuutta, puunjalostusta ja veneteollisuutta, korkean teknologian yrityksiä, palvelualan yrityksiä sekä koko ajan enenevässä määrin kaupan toimijoita. Viimeaikaiset kuntaliitokset ovat tuoneet mukanaan vahvistusta myös matkailun toimialalle, jolta odotetaankin suurta kehityspotentiaalia. Mahdollisuudet liiketoimintaan ovat Oivallassa lähes rajattomat, tule ja toteuta omat ideasi!

 

Faktat

Keskisuuri suomalainen kaupunki vesistön äärellä:

 • pinta-ala 3165 km², jolla rantaviivaa 4760 km
 • 100 000 asukasta, joista 85 % asuu kaupunkialueella

Väestöltään nuorekas, kasvava ja korkeasti koulutettu:

 • keski-ikä noin 40 vuotta
 • miehiä 47%, naisia 53%
 • suomenkielisiä 98,1%, ruotsinkielisiä 0,1% ja muita 1,8%
 • väestönlisäys 600 hlö
 • noin 71 % suorittanut vähintään keskiasteen tutkinnon

Elinkeinoelämältään eloisa ja yrittäjyysmyönteinen:

 • yhteensä noin 5000 yritystä ja yhteisöä, joista noin 4% käy kansainvälistä kauppaa
 • aktiivista yritystilarakentamista ja yritysalueiden kaavoitusta
 • työpaikkoja runsas 47 000 kpl
 • veroprosentti 19,5

 

Elinkeinoelämä Oivallassa

Oivallan elinkeinoelämän tukijalkana on kaupungin vahvasti yritysmyönteinen kehitysstrategia, jossa kaupungin visioksi on määritelty ”Vetovoimainen ja mahdollisuuksia tarjoava Itä-Suomen kasvukeskus”. Oivallan vetovoimaisuus muodostuu yksilöiden ja perheiden näkökulmasta asumisen, palveluiden, luonnon ja kulttuurin muodostamasta omaleimaisesta ja houkuttelevasta elinympäristöstä, joka houkuttelee viihtymään Oivallassa.

Muuttovoitto onkin ollut viime vuodet positiivinen ja vahvasti kasvava, lisäksi työllisyyden kehitys on ollut koko maan keskiarvoa parempi.

 

Alueen kartta